Over AccuInkoper

AccuInkoper voert in heel Nederland accu’s af. Het transport besteden we uit aan een transporteur die de accu’s voordelig kan inzamelen. Op een centraal punt worden de accu’s verzameld en in grote partijen verkocht aan de verwerkingsfabriek die de accu’s op een milieuverantwoorde manier verwerkt en op dat moment de hoogste opbrengst kan betalen. Hierdoor ontvangt u bij AccuInkoper altijd een goede opbrengst.

AccuInkoper wisselt AccuBoxen binnen twee weken. Ook kleinere partijen, eenmalige partijen of tractiebatterijen voeren we graag voor u af.

Natuurlijk ontvangt u een begeleidingsformulier en factuur van de afgevoerde accu’s zo is uw (milieu)administratie ook op orde. AccuInkoper zorgt voor het totale traject volgens de wettelijke voorschriften. Hierdoor kunt u altijd kunt aantonen dat u uw accu’s en tractiebatterijen door een erkend inzamelaar heeft laten afvoeren.

AccuInkoper betaalt de opbrengst snel aan u uit. U ontvangt de factuur en de opbrengst circa twee weken nadat de accu’s bij u zijn afgevoerd. De hoge opbrengst van de accu’s wordt veroorzaakt door de loodprijs. Stijgt deze loodprijs? Dan stijgt u opbrengst automatisch mee. Natuurlijk geldt dit ook voor prijsdalingen. Door deze directe koppeling ontvangt u altijd de juiste opbrengst.

 

AccuBox

Voor het opslaan van accu’s ontvangt u kosteloos een AccuBox. Deze inzamelbox is vloeistof dicht waardoor u zonder gevaar voor lekken de accu’s kunt opslaan totdat de AccuBox vol is. Als de box vol is dan meldt u dit telefonisch of op AccuInkoper.nl waarna wij zorgen dat de AccuBox binnen twee weken wordt gewisseld voor een lege. Alle bedrijven die accu’s hebben af te voeren kunnen de gratis AccuBox in gratis bruikleen krijgen. Wordt de AccuBox pas na 12 maanden gewisseld of is deze niet vol op het moment van afvoeren dan wordt op uw factuur € 75,00 transportkosten in mindering gebracht.

 

Eenmalig accu’s afvoeren

Heeft u eenmalig accu’s of een tractiebatterij af te voeren? Plaats de accu’s op een pallet en zet deze zo vast (sealen) dat de pallet verantwoord vervoerd kan worden. Ook voor het eenmalig afvoeren van Accu’s ontvangt u dezelfde hoge opbrengst. AccuInkoper brengt bij eenmalig afvoeren alleen € 75,00 transportkosten in mindering.